SABINA COLONNA - Socia de Honor 2017

SABINA COLONNA – Socia de Honor 2017

EVA DÉNIA - Socia de Honor 2016

EVA DÉNIA – Socia de Honor 2016

EDUARD NAVARRO - Socio de Honor 2015

EDUARD NAVARRO – Socio de Honor 2015

CARLES SUBIELA - Socio de Honor 2014

CARLES SUBIELA – Socio de Honor 2014

EFRÉN LÓPEZ - Socio de Honor 2013

EFRÉN LÓPEZ – Socio de Honor 2013

MERCEDES TORTAJADA - Socia de Honor 2012

MERCEDES TORTAJADA – Socia de Honor 2012

FRANCISCO TÁRREGA - Socio de Honor 2011

FRANCISCO TÁRREGA – Socio de Honor 2011

CONCHIN DARIJO - Socia de Honor 2010

CONCHIN DARIJO – Socia de Honor 2010

JULIO MARTÍNEZ - Socio de Honor 2009

JULIO MARTÍNEZ – Socio de Honor 2009

FRANCISCO VALLS - Socio de Honor 2008

FRANCISCO VALLS – Socio de Honor 2008